Beoordeel uw eigen SEO sterkte: Kijk naar het organische verkeer!

De hier gepresenteerde kengetallen, zoals de zichtbaarheidsindex of de SEOmoz domeinautoriteit, zijn ideaal om een snel overzicht van andere websites te krijgen of uw website met anderen te vergelijken, maar niet om het succes van uw eigen SEO-activiteiten te beoordelen. Hiervoor bestaat een betere methode, want deze kengetallen worden ook voor de eigen website bepaald met externe gegevens van de tool providers. Het zou beter zijn uw eigen website te evalueren met uw eigen correcte gegevens.

Dergelijke gegevens worden verstrekt door webanalysesystemen zoals Google Analytics. Voor de analyse van de eigen website moet daarom gebruik worden gemaakt van een dergelijk webanalyse-instrument, waarmee de bezoekersaantallen van organische zoekresultaten over een bepaalde periode kunnen worden geëvalueerd. Dit organische verkeer zijn de bezoekers die naar uw website komen via onbetaalde zoekresultaten op Google. Betaalde bezoekers via AdWords zijn niet inbegrepen. Alle verkeer van andere kanalen, zoals affiliates, directe toegang en dergelijke, is eveneens uitgesloten. Alle moderne webanalysetools, met name Google Analytics (Visitor Sources > Sources > Search > Organic), bieden analysemogelijkheden voor organisch verkeer.

Sleutelcijfers zoals de zichtbaarheidsindex moeten daarom altijd in vraag worden gesteld voor de analyse van de eigen website en met eigen gegevens worden gevolgd, omdat de zichtbaarheidsindex bijvoorbeeld slechts een benaderende waarde is. Een sterke stijging van de zichtbaarheidsindex kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door met een trefwoord van positie elf naar positie tien te klimmen en zo naar de eerste pagina met zoekresultaten te gaan. Dit geeft meer punten voor de zichtbaarheidsindex.

Of u nu op plaats elf of tien staat, heeft echter nauwelijks een meetbaar effect op het aantal bezoekers. Als bijvoorbeeld voor dit trefwoord veel opvallende treffers worden weergegeven in het bovenste gedeelte van de Google-zoekresultatenpagina, bijvoorbeeld videohits, lokale resultaten of Google shopping-hits, zal de aandacht van de zoekers hoogstwaarschijnlijk in het bovenste gedeelte van de pagina blijven en zullen de onderste treffers niet worden opgemerkt of aangeklikt. In dit opzicht veroorzaakt de positie 10 extra punten in de zichtbaarheidsindex, maar mogelijk niet in het websiteverkeer.

Websitebeheerders die de zichtbaarheidsindex van hun website regelmatig controleren, maken zich echter snel zorgen wanneer deze daalt. Vaak ten onrechte. Als de zichtbaarheidsindex van uw website daalt, moet u eerst in de webanalysetool nagaan of deze ontwikkeling ook in het organische verkeer kan worden teruggevonden, en pas daarna nadenken over verdere stappen die misschien niet eens nodig zijn. Uw eigen organisch verkeer is een ideale indicator om de positionering van uw website in Google te beoordelen en om te beoordelen of de SEO-maatregelen die u hebt genomen, vruchten afwerpen.
Conclusie

Tegenwoordig zijn er tientallen manieren om een website en zijn SEO-sterkte te evalueren. Veel metriek moet echter worden genegeerd, vooral de verouderde PageRank, de Alexa Rank of de zinloze paginawaarde-query's. Als het gaat om het evalueren van uw eigen site, is uw webanalyse-instrument de maat van alle dingen. Geen enkele SEO tool ter wereld kan het werkelijke organische verkeer één op één in kaart brengen. Daarom moet u goed op de hoogte zijn van uw gegevens om het SEO-succes te kunnen evalueren.

Als het echter gaat om een eenvoudige en snelle analyse van de concurrentiesituatie, zijn de gratis versies van de SEO-tools Sistrix, Searchmetrics Essentials of SEOlytics een goede keuze. Voor meer diepgaande en professionele website-analyses moeten echter de betaalde en krachtigere pakketten van deze tool-aanbieders worden gebruikt en moeten de resultaten worden aangevuld met verdere gegevens, bv. uit de LinkResearch-tools. Een uitgebreid overzicht van de verschillende tools is te vinden in Website Boosting 3/4 2011 en enkele tips over hoe ze te gebruiken in dit nummer.

Men moet echter niet de fout maken om alles af te splitsen naar de zichtbaarheidsindex of de domeinautoriteit. Alleen het totaal van de verschillende kengetallen geeft een afgerond beeld van de sterkte van een website - want SEO is meer dan een enkel cijfer! 

Beoordeel uw eigen SEO sterkte: Kijk naar het organische verkeer!