Wat is zoekmachine optimalisatie?

Zoals in het begin vermeld, verwijst zoekmachineoptimalisatie naar verschillende maatregelen om websites, afbeeldingen en video's te optimaliseren voor zoekmachines zoals Google of Bing.


Betere rankings door zoekmachine optimalisatie


Betere posities in zoekmachines dankzij zoekmachineoptimalisatie.

Relevant in het kader van SEO zijn de bepaling van trefwoorden en de verbetering van de bereikte posities op de resultatenpagina's van zoekmachines. Zo zou het voor een bedrijf met adviesdiensten op het gebied van reorganisatieprocessen belangrijk zijn topposities in te nemen voor relevante termen uit het reorganisatiegebied. Goede rankings voor zoekwoorden die hiervan afwijken kunnen nauwelijks zakelijk succes bevorderen, omdat potentiële klanten, geïnteresseerden of cliënten alleen zeer specifieke termen of combinaties van termen zullen gebruiken wanneer zij het onderwerp onderzoeken. Voor deze zoekwoorden moet u bovenaan staan in de zoekmachines om meer succes te hebben in uw eigen zaak. Dit komt omdat potentieel geïnteresseerden vaak alleen de bovenste resultaten van een zoekopdracht op het web bekijken.

De basis van goede zoekmachine-optimalisatie is nog steeds de juiste zoekwoorddefinitie. Vaak zijn de intern gebruikte trefwoorden hiervoor niet erg geschikt omdat potentiële klanten andere termen gebruiken. Zorgvuldige bepaling van trefwoorden is daarom de eerste stap in SEO. Daarna moeten geschikte methoden worden gebruikt om de termen op de interne delen van websites te plaatsen. Hier is de laatste jaren veel veranderd omdat de zoekmachines hun criteria voortdurend aanpassen. Dit geldt ook voor de externe factoren van SEO. Externe links van andere websites hebben een hoog potentieel voor een goede ranking, maar kunnen een website veel schade toebrengen als ze verkeerd worden gebruikt.
Er is één belangrijke basisregel bij zoekmachine optimalisatie: optimaliseer uw website in de eerste plaats voor de gebruiker en niet voor de zoekmachine! Gebruik uw gezond verstand en houd uw SEO-acties op een gezond niveau. De zoekmachine moet begrijpen waar uw pagina's over gaan en in staat zijn om thematische wegingen te herkennen - maar het is de gebruiker die u op lange termijn goede rankings zal geven.

Geschiedenis en ontwikkeling

De behoefte aan SEO ontstond op het moment dat bedrijven en organisaties het belang van zoekmachines voor hun succes inzagen. Dit was het geval in de tweede helft van de jaren negentig. Het internet, dat door het grote publiek als nieuw werd ervaren, kon niet langer met conventionele methoden worden begrepen. Automatismen waren nodig om het hoofd te bieden aan de stortvloed van informatie op websites. Zoekmachines zoals Altavista en Yahoo konden hier aanvankelijk hulp bieden, maar werden reeds vanaf het einde van de jaren negentig verdrongen door de nieuwe zoekmachine Google, die betere rangschikkingsmethoden kon garanderen. Het succes van Google leidde tot grote inspanningen op het gebied van zoekmachine-optimalisatie, omdat deze zoekmachine bijzonder intelligente methoden kon toepassen om de kwaliteit te bepalen.

De oorspronkelijke zoekmachines waren nog grotendeels gericht op de inhoud van een webpagina om de relevantie ervan te berekenen. Er werd ook rekening gehouden met de in webpagina's vervatte trefwoordinformatie, waardoor nogal onhandige benaderingen werden gekozen. Een bureau voor reorganisatieprocessen hoefde alleen deze en andere termen van zijn vakgebied in de trefwoordinformatie op te nemen en had al een goede ranking als deze termen ook met een zekere frequentie in de inhoud van de webpagina's voorkwamen. Dit was echter alleen het geval indien er geen dienovereenkomstig ontworpen websites van de concurrentie waren. De kwaliteit van de zoekresultaten nam af, het rangresultaat werd sterk beïnvloed door toevalligheden.

Google heeft zijn algoritmen aanzienlijk verbeterd. Het belang van trefwoordvermeldingen werd naar achteren geschoven. De inhoud van de webpagina's werd specifieker waargenomen. Externe factoren (links van onafhankelijke websites) werden sterk meegewogen in de rangschikking. Alle factoren werden en worden voortdurend bijgesteld, zodat SEO een taak wordt die alleen als een constante uitdaging kan worden beheerst.

Het COLT-principe

Efficiënte zoekmachine optimalisatie is in essentie gebaseerd op de volgende 4 factoren - ook wel het COLT principe genoemd:

Inhoud: Uw website heeft unieke, hoogwaardige en vooral leesbare inhoud nodig die kennis overbrengt op de gebruiker, zijn interesse wekt, hem vermaakt en gemakkelijk gedeeld wordt.
Optimalisering: Een goede leesbaarheid van de pagina-inhoud, snelle laadtijden, een geoptimaliseerde weergave op mobiele apparaten en aandacht voor de essentiële OnPage-factoren zijn van elementair belang om een goede en vooral duurzame toppositie te bereiken.
Links: Goed gestructureerde interne links en zo veel mogelijk links (aanbevelingen) van hoge kwaliteit van andere websites zijn essentieel voor een goede ranking.
Tijd: Geduld is een schone zaak... en helaas heb je daar veel van nodig in zoekmachine optimalisatie. Het kan vele weken duren voordat succes zichtbaar is.

Elk van deze 4 factoren draagt aanzienlijk bij tot een verbetering van de Google ranking - vooral de kwaliteit van de pagina-inhoud. U zult meestal zelf links van externe websites krijgen, zolang uw inhoud de moeite waard is om te delen of aan te bevelen. Ook hier kunt u een handje helpen, bijvoorbeeld door actief te worden op themarelevante fora of specialistische artikelen te publiceren op themarelevante platforms. De factor tijd vloeit voort uit de vorige componenten en kan niet worden beïnvloed.

Soorten zoekmachine optimalisatie

Als SEO wordt toegepast op de inhoud van de webpagina's, wordt dat OnPage-optimalisatie of OnPage SEO genoemd: zoekmachines vragen zich af welke termen vaak worden gebruikt, waar ze op de webpagina voorkomen en hoe sterk hun dichtheid is. Maar relevant voor een goede ranking is vooral of en welke externe links er zijn van andere websites. Om deze te verkrijgen, wordt off-page optimalisatie of link building uitgevoerd. Er bestaan verschillende professionele maar ook gratis SEO-tools waarmee u uw website in detail kunt analyseren en optimaliseren.

Onpage-optimalisatie (Onpage SEO)
SEO OnPage optimalisatie - 9 stappen naar succes
OnPage SEO website optimalisatie

Als je eenmaal hebt besloten over de relevante zoekwoorden, hoef je ze alleen nog maar (op de juiste manier) op je website te plaatsen. In het verleden werd hiervoor een vrij schematische procedure gekozen. Een vrij grote subset van de trefwoorden werd geselecteerd en op alle onderdelen van de website geplaatst. Koppen en ALT-informatie voor afbeeldingen werden evenzeer in aanmerking genomen als de hoofdtekst of de meta-informatie van de webpagina's.

Men kan zich voorstellen dat deze procedures niet noodzakelijk bijdragen tot de kwaliteit van de inhoud. Daarom denken zoekmachines als Google, Bing & Co. al jaren heel goed na over hoe ze de kwaliteit van content beter kunnen bepalen. De SEO-scène heeft gereageerd met concepten die op een computationele manier voor een betere kwaliteitsbeoordeling zouden kunnen zorgen. Het is momenteel echter nog onduidelijk of en hoe deze nieuwe concepten als passend moeten worden beoordeeld. Het is bekend dat Google zogenaamde kwaliteitsbeoordelaars gebruikt die websites classificeren als beter of slechter met betrekking tot bepaalde kenmerken. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat leesbare teksten beter bovenaan dan onderaan een webpagina kunnen worden geplaatst. Veel reclame-inhoud spreekt ook tegen kwaliteit en websites zouden beter moeten ranken als ze foutloze tekst en correcte grammatica gebruiken.

Offpag optimalisatie (Offpage SEO)

OffPage-optimalisatie werd pas interessant door het succes van de zoekmachine Google. Google had ingezien dat het plaatsen van links op andermans webpagina's goed als waardering kon worden aangemerkt. De rankingberekening volgens PageRank leidde tot aanzienlijk betere resultaten. PageRank is de maatstaf voor de kwaliteit van links. Niet de hoeveelheid links is doorslaggevend, maar ook of de respectieve linkende websites voor hun deel goed gelinkt zijn.

In termen van off-page optimalisatie gebruiken webmasters bepaalde controversiële methoden voor linkbuilding om zoveel mogelijk goede links te krijgen. Er worden ook geldelijke voordelen toegekend of er worden zelfs rechtstreeks links gekocht of gehuurd. Google beschouwt dergelijke technieken als manipulatiepogingen en bestraft de gelinkte en de linkende websites. Google slaagt er steeds beter in deze manipulatiepogingen te herkennen, zodat webmasters meer moeten vertrouwen op methoden als linkbaiting. Hier wordt de inhoud op de eigen webpagina's op zo'n slimme manier voorbereid dat vrijwillig en onbetaald linken beter kan worden gemotiveerd. Links van sociale netwerken kunnen ook

 

Linkbuilding is een belangrijke factor die in alle bedrijfstakken wordt gebruikt om de eigen relevantie te verhogen