SEO fouten die u moet vermijden

Als u op lange termijn bovenaan wilt staan bij Google en ook bij de andere zoekmachines, moet u op een paar dingen letten bij het optimaliseren van uw website. Als u zich aan de richtlijnen houdt en er het beste van maakt, zult u ook worden beloond met een betere ranking. Aan de andere kant houdt Google niet van over-geoptimaliseerde pagina's en straft ze graag af met een enorm verlies aan ranking dat zeer moeilijk te herstellen is.

Dus voordat u zich gaat bezighouden met het onderwerp zoekmachine optimalisatie en begint met het maken van lukrake en willekeurige veranderingen, zowel OnPage als OffPage, moet u een overzicht krijgen van de volgende SEO basisprincipes.


OnPage SEO: de 15 meest gemaakte fouten


1. trage website / lange laadtijden:

SEO fout nr. 1: Lange laadtijden Niemand houdt van trage websites, zelfs de zoekmachines niet. Vermijd indien mogelijk het plaatsen van code-geschaalde en ongecomprimeerde afbeeldingen en overlaad uw website niet met duizenden overbodige scripts. Schakel, indien mogelijk, paginacompressie in met GZIP of mod_deflate als uw hoster deze methoden ondersteunt. Een zeer nuttig hulpmiddel om de laadtijden van uw website in de gaten te houden is Google PageSpeed - u krijgt een zeer gedetailleerde evaluatie met tips over hoe u de laadtijden kunt verbeteren na de analyse. Verder raad ik de analyse met GT Metrix aan, een gratis tool om de snelheid van de website in detail te evalueren en te optimaliseren.


Dubbele inhoud / Dubbele inhoud:

SEO Fout Nr. 2: Duplicate Content Duplicate content of bijna-duplicate content beschrijft het probleem dat twee of meer pagina's van verschillende URL's dezelfde of bijna dezelfde inhoud hebben. Duplicate content is vergif voor een goede ranking en leidt er heel vaak toe dat uw website wordt gedevalueerd in de zoekmachines of, in het ergste geval, eruit wordt gefilterd. De meest voorkomende oorzaak is dat de pagina met en zonder www kan worden bereikt en dus dezelfde inhoud biedt. U moet ook nooit inhoud van andere pagina's kopiëren. In de loop van OnPage SEO optimalisatie, moet duplicate content altijd vermeden worden! Hoe u het beste dubbele pagina-inhoud kunt vermijden, leest u in het artikel Dubbele inhoud vermijden.


3. te weinig inhoud / slechte inhoud:

SEO fout nr. 3: Slechte inhoud Content is koning! Een essentieel aandachtspunt bij website-optimalisatie is de zoekmachines te voorzien van zinvolle en unieke inhoud. Inhoud van hoge kwaliteit bindt de gebruiker aan uw website, verlengt de verblijfsduur, verlaagt het bouncepercentage en zorgt soms voor een aanzienlijk betere ranking in de zoekresultaten. De inhoud van uw pagina moet de gebruiker een duidelijke meerwaarde bieden die het waard is om op het internet te worden verspreid (instructies, vermakelijke foto's of video's, checklists, infographics, enz.) Voeg waarde toe aan uw pagina door te linken naar betrouwbare bronnen, afbeeldingen of video's te plaatsen, de tekst goed te structureren en spelfouten te vermijden. De verhouding tussen inhoud (tekst) en code moet tussen 25% en 40% liggen.


4. verborgen inhoud / verborgen teksten:

SEO-fout nr. 4: Verborgen inhoud Als er iets is waar Panda een hekel aan heeft, dan is het wel manipulaties zoals verborgen teksten (hidden content) die alleen zichtbaar zijn voor bots. Een basisprincipe van zoekmachine-optimalisatie is: Verberg niets voor Google! Zogenaamde verborgen inhoud, die niet zichtbaar is voor de gebruiker en alleen wordt geplaatst om zoekmachines te voeden met SEO-teksten, zal vroeg of laat worden bestraft. Een populaire methode is bijvoorbeeld de massale plaatsing van dropdown-elementen waarvan de tekstinhoud via de broncode door zoekmachines wordt herkend, maar alleen voor de gebruiker beschikbaar is wanneer hij actief op het element klikt. Het ergste is witte tekst op een witte achtergrond of onzichtbare tekstblokken die verborgen zijn met CSS... een absolute no-go!


Keyword stuffing:

SEO fout nr. 5: Keyword stuffing Spam Google en de gebruiker niet met uw zoekwoorden! Bij zogeheten keyword stuffing worden zoektermen in de titel, metagegevens en inhoud met een onnatuurlijk hoge frequentie herhaald om hun relevantie te verhogen. In de begindagen van de zoekmachine-optimalisatie was deze procedure nog gebruikelijk om beter te scoren voor een bepaalde zoekterm - inmiddels wordt dit echter beschouwd als manipulatie en bestraft met een plaatsing in het nirwana van de zoekresultaten. Het is voldoende als het trefwoord één keer voorkomt in de paginatitel en in de metabeschrijving, en het heeft absoluut geen zin als elk tiende woord in de inhoud uit uw trefwoord bestaat. Schrijf voor de N

6. slechte of ongeschikte trefwoorden:

SEO-fout nr. 6: Slechte trefwoorden Keywords (zoektermen) zijn het begin en het einde van elke website-optimalisatie en u moet van tevoren duidelijk weten waarop u met uw site gevonden wilt worden. Kies uw trefwoorden zorgvuldig en zorg ervoor dat ze overeenkomen met het onderwerp van uw site, uw dienst of uw aanbod! Denk niet alleen aan het individuele trefwoord, maar ook aan verwante termen en zogenaamde lange-termijn trefwoorden - dat wil zeggen reeksen van termen of zoekzinnen die het trefwoord bevatten waarvoor uw pagina moet scoren. Optimaliseer een enkele pagina alleen voor een specifiek trefwoord en - het belangrijkste - onderzoek de meest frequente zoekopdrachten of zoekvolumes voor uw trefwoord - want een trefwoord waar niemand naar zoekt zal u absoluut geen goed doen! Een van de beste gratis tools voor trefwoord onderzoek is Google's Trefwoord Planner, maar je hebt wel een AdWords account nodig. Ik raad ook Hypersuggest aan - een zeer krachtig hulpmiddel om trefwoorden te suggereren.


7. Ontbrekend of defect TITEL label:

SEO Fout #7: Slechte Paginatitel Hoewel de paginatitel <title> geen directe invloed heeft op de ranking van de pagina (het is geen belangrijke ranking factor), speelt het een belangrijke rol in de presentatie van de pagina in de zoekresultaten en zou zoekers moeten aanmoedigen om uw website te bezoeken. Hoe beter de paginatitel de zoeker overbrengt wat hij op uw pagina zal aantreffen en hoe aantrekkelijker deze is vormgegeven (b.v. door een speciaal teken te gebruiken), hoe groter de kans dat hij precies op uw zoekactie klikt. Elke pagina moet zijn eigen individuele paginatitel hebben die kort en bondig de essentiële inhoud beschrijft en het belangrijkste trefwoord bevat. Gedetailleerde informatie over de vormgeving van de paginatitel vindt u in het artikel De optimale paginatitel.


Ontbrekende of ontoereikende META beschrijving:

SEO-fout nr. 8: Ontbrekende META description Gelijk aan de paginatitel wordt ook de META description, d.w.z. de korte beschrijving, weergegeven in de zoekhit onder de link naar uw website. Hoewel Google nu vaak tekstfragmenten van uw pagina vindt die overeenkomen met de zoekopdracht en die weergeeft in het zoekresultaat in plaats van de beschrijving die u vooraf hebt gedefinieerd, kan het nog steeds geen kwaad om de beschrijving zelf te definiëren. Ook hier moet elke pagina zijn eigen individuele META-beschrijving hebben die het belangrijkste trefwoord en verwante termen bevat en de gebruiker kort en duidelijk vertelt wat hij op uw pagina zal vinden. De META beschrijving mag niet langer zijn dan 160 tekens. Als u wilt weten hoe uw zoekresultaat er in de SERPS uitziet, raad ik u de SERP Preview Tool aan.


9. ontbrekende of gebrekkige ALT / TITLE tags voor afbeeldingen:

SEO Fout Nr. 9: ALT/TITLE Voor Afbeeldingen Optimaliseren van uw website voor zoekmachines betekent ook gebruik maken van de mogelijkheden die niet direct zichtbaar zijn voor de bezoeker - bijvoorbeeld de alternatieve teksten en beschrijvingen voor afbeeldingen en grafieken. De ALT- en TITLE-tags zijn uitstekend geschikt voor het plaatsen van relevante termen en informatie waarvoor uw pagina moet ranken en verbeteren ook de toegankelijkheid van uw website (blinde bezoekers wordt de inhoud van uw pagina voorgelezen, zodat zij afhankelijk zijn van zinvolle beeldomschrijvingen omdat zij die niet kunnen zien). Vermijd trefwoordspam en probeer in plaats daarvan zinvolle woorden te gebruiken om de afbeelding te beschrijven, zodat mensen weten wat er op staat, zelfs zonder het te zien.


10. ontbrekende of irrelevante koppen:

SEO fout nr. 10: irrelevante koppen Apple loopt voorop: Emotionele, betekenisvolle koppen die onmiddellijk tot de kern van het onderwerp doordringen en ervoor zorgen dat u "meer wilt"! Gebruik koppen om meer gewicht te geven aan de belangrijkste zoekwoorden op uw pagina. Google houdt bij de beoordeling van een pagina ook rekening met de hiërarchie van de koppen (H1, H2, H3, ...) - gebruik bijvoorbeeld de H1-koptekst om de belangrijkste term te plaatsen en gebruik deze maar één keer! De andere koppen (H2, H3, H4, enz.) kunnen ook verschillende keren worden gebruikt en moeten ook steeds weer het trefwoord van de focus of verwante termen bevatten. Idealiter komen uw belangrijkste trefwoorden voor in de paginatitel, de metabeschrijving en de koppen, zodat zoekmachines een duidelijke link kunnen leggen naar de hoofdinhoud van uw pagina. Trouwens, "Welkom op mijn website" is niet echt een zinvolle koptekst.

 

Ontbrekende of onjuiste canonieke tags:

SEO Fout Nr. 11: Ontbrekende Canonical Tags Als er meerdere varianten van een pagina op uw website zijn, bijvoorbeeld door de uitbreiding van zoekfilters, kleurvarianten of iets dergelijks, dan moet u definiëren welke de bijbehorende hoofdpagina is. De canoncial tag (ook wel canonical link, canonical URL, URL canonicalization of URL normalization genoemd) specificeert de unieke URL naar de inhoud van je pagina. Het wordt vooral gebruikt om duplicate content op uw eigen pagina te voorkomen door de zoekmachine de voorkeurs- of representatieve URL van de pagina te vertellen. Als mijn blog bijvoorbeeld toegankelijk zou zijn met en zonder www, zou ik de canoncial tag kunnen gebruiken om te bepalen welke van de twee URL's representatief is. Als u meer wilt weten over rel="canoncial", raad ik u deze pagina van Google Webmaster Support aan.


12. gebrek aan onderhoud van de pagina's en kromtrekken:

SEO fout nr. 12: Verwaarloosde pagina's Een pagina op het web zetten en er vervolgens niets meer aan doen, is grove nalatigheid! Voed uw pagina met interessante en vooral actuele inhoud en onderhoud ook de technische structuur. Geen dubbele paginatitels of metabeschrijvingen, geen dode links, een goed voorbereide 404-foutpagina, correcte 301-redirects en alsjeblieft, laat oude pagina's niet gewoon "wegrotten" (geen bestaande afbeeldingen, links, enz. meer). Als individuele pagina's niet meer bestaan en u wilt ze volledig uit de index verwijderen, kunt u ze het beste de status 410 (Gone) geven, omdat Google op deze manier weet dat de pagina nooit meer zal bestaan. Als je echter een oude pagina wilt verwijderen omdat je een nieuwe pagina over het onderwerp hebt gemaakt, verwijder die dan en definieer een 301 redirect van de oude naar de nieuwe pagina.


13. gebrekkige interne linking:

SEO fout nr. 13: Slechte interne links Probeer uw interne pagina's zo goed mogelijk aan elkaar te linken, zodat ze optimaal geïndexeerd kunnen worden door de crawlers van de zoekmachines. Gebruik het TITLE attribuut om het doel van de link kort en bondig te beschrijven. Het is het beste u te beperken tot het linken van pagina's die direct met elkaar in verband staan, want dan klopt de relevantie van de inhoud ook. Vermijd in elk geval wilde linkspams of links naar irrelevante inhoud en gebruik geen massalinks in de footer, want die zijn vanuit SEO-oogpunt van weinig belang.


14: Te veel uitgaande links / nofollow links:

SEO fout nr. 14: Veel externe links Probeer externe (outbound) links zoveel mogelijk te beperken. Verwijzingen en links naar betrouwbare sites worden natuurlijk altijd goed ontvangen, maar u onttrekt ook het link-sap aan uw site. En vooral als uw site zelf erg zwak is, moet u het aantal externe links zo laag mogelijk houden. Je hebt ook de mogelijkheid om links te taggen met nofollow, maar ook dit moet alleen met voorzichtigheid worden gebruikt, omdat het de linkstroom van de zoekmachines verstoort. Controleer ook regelmatig of de pagina's waarnaar je linkt nog bestaan - hiervoor raad ik Xenu's Link Sleuth aan, met behulp waarvan je alle interne en externe links kunt controleren.


15 Ontbrekende Robots.txt

SEO fout nr. 15: Het missen van robots.txt Met behulp van robots.txt vertelt u de crawlers van de zoekmachines welke pagina's geïndexeerd mogen worden en welke niet. Dit bestand is geen absolute must, maar u moet het indien mogelijk beschikbaar maken. U gebruikt robots.txt om de zoekmachines te vertellen of er afzonderlijke pagina's of mappen op uw website zijn die niet mogen worden geïndexeerd (b.v. het admin-gedeelte of links naar pagina's die u alleen voor vrienden en kennissen op het net hebt). Het bestand wordt opgeslagen in de hoofdmap van uw website en mag alleen worden gebruikt om afzonderlijke pagina's uit te sluiten. U hoeft Google & Co. niet te vertellen wat geïndexeerd moet worden, maar alleen wat niet geïndexeerd mag worden.

...en voor de volledigheid:


Ontbrekende Sitemap.xml

SEO fout: Ontbrekende sitemap Omdat Google's Anchorman John Müller onlangs in een van zijn Webmaster Hangouts aankondigde dat een sitemap niet nodig is voor kleine websites tot 10.000 pagina's, vermeld ik dit punt alleen voor de volledigheid. Met XML-sitemaps kunt u Google en ook de andere zoekmachines helpen om de structuur van uw website te begrijpen en alle pagina's correct te indexeren - maar met een goede linkstructuur en interne linking is dat niet nodig.


 

Optimaliseer een enkele pagina alleen voor een specifiek trefwoord