Het juiste trefwoord kiezen

In de aanloop naar de analyse en selectie van trefwoorden kan een zo duidelijk mogelijke doelgroepdefinitie als anker dienen, ook al kan zij geen garantie bieden voor de feitelijke selectie van geschikte termen. De nadruk ligt niet noodzakelijkerwijs op het trefwoord met het hoogste zoekvolume. Soms hebben trefwoorden voor het vullen van nichemarkten of minder frequente trefwoorden een hoger potentieel voor een passende positionering. Bij de selectie van de trefwoorden zelf bestaat er geen methodisch correcte procedure voor een doelgerichte bepaling. In de regel worden bij de vaststelling individuele strategieën gevolgd, waarbij deze alleen verschillen in hun detaillering, oriëntatie of reikwijdte.

Het voornaamste doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de zoekopdrachten van potentiële gebruikers en daaruit trefwoorden te identificeren om uiteindelijk het informatieprobleem van de gebruiker te kunnen bedienen. De inzichten die uit dit onderzoek naar voren komen, bieden grote mogelijkheden: het gebruik van merkwoorden drukt bijvoorbeeld een duidelijke verbondenheid van een product of dienst met een merk uit en weerspiegelt de mate van bekendheid ervan. Voor de evaluatie van de trefwoorden zijn er dus drie kwaliteitscriteria waaraan de selectie moet voldoen:

Geschiktheid voor het onderwerp Optimale trefwoorden moeten het kernonderwerp van een pagina accuraat weergeven. Indien de trefwoorden niet overeenstemmen met het onderwerp, zou de gebruiker de website onmiddellijk na het oproepen ervan weer kunnen verlaten.

Gebruikspotentieel Potentiële gebruikers gebruiken vaak slechts een kleine subset van thematisch geschikte trefwoorden. Dit komt onder meer tot uiting in de zoekfrequentie van de trefwoorden. In de meeste gevallen hebben slechts enkele trefwoorden een werkelijk hoog gebruikspotentieel. Daarom moeten verschillende combinaties van bepaalde termen worden geïdentificeerd, geëvalueerd en getest op hun geschiktheid.

Kwantitatieve en kwalitatieve sterkte van de concurrentie Het aantal concurrenten alleen is niet altijd bepalend voor de sterkte van de concurrentie. De kwaliteit en vooral de SEO-inspanningen van andere aanbieders bepalen voor een groot deel het gedrag van een markt op het gebied van organische ranking. Zo kunnen zelfs een paar goed gepositioneerde aanbieders sterke concurrentie bieden.


Wat is het belang van technologie voor SEO?

Maatregelen van een technische SEO omvatten aanpassingen van broncodes, besturingssystemen of serverconfiguraties, waarmee optimale voorwaarden voor een succesvolle zoekmachineoptimalisatie kunnen worden geschapen. Het gebruik van zowel metabeschrijvingen als H1- en H2-tags (in HTML worden koppen aangeduid met de tags <h1> tot <h6>) zou hier in ieder geval standaard moeten zijn, waarbij idealiter slechts één H1-tag per pagina wordt gebruikt.

Een geoptimaliseerde URL of schone URL is een gemakkelijk te begrijpen webadres dat, in het kader van een verstandig URL-ontwerp, een extra belangrijke voorwaarde is voor een goede positie in de resultaten. Het URL-ontwerp draagt niet alleen bij tot een snellere indexering, maar zorgt ook voor een betere leesbaarheid voor de gebruiker indien cryptische combinaties van cijfers en tekens worden vermeden. URL's dienen ook om de gebruikersinterface van het web te verbeteren en moeten daarom kort, beknopt en gemakkelijk te onthouden en te onthouden zijn.
Een technisch geoptimaliseerde aanwezigheid op het web is een van de basisvereisten voor een hoge positie in de zoekresultatenpagina's.


Wat is het belang van inhoud voor SEO?

Volgens het motto "Content is king" moet informatieve, nuttige en boeiende inhoud worden gezien als een van de rankingfactoren die het resultaat in de SERP's in belangrijke mate beïnvloeden. Vanuit een SEO-perspectief is content in de eerste plaats tekst die leesbaar is voor zowel gebruikers als zoekmachines. De focus van zoekmachine-optimalisatie moet daarom ook liggen op het genereren van unieke inhoud die speciale USP's en aanvullend nuttige inhoud benadrukt.

Bij de opzet ervan zijn zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de inhoud van essentieel belang. Er is dan ook een duidelijke tendens naar holistische inhoud met een lengte van meer dan 900 woorden. Het belang om zich te concentreren op individuele sleutelwoorden neemt af. Er is dus een tendens naar bewijs- en relevantietermen. Bewijswoorden ondersteunen het essentiële trefwoord zo direct mogelijk. Zij zijn samengesteld uit synoniemen en/of woorden of termen die qua betekenis dicht bij elkaar liggen. Relevante termen zijn woorden die verder weg staan en het trefwoord niet direct ondersteunen. Niettemin getuigen zij van de deskundigheid van een geschreven inhoud. De combinatie van bewijs en relevante termen creëert een synergie-effect met het potentieel om een "hoge semantische dichtheid" te genereren en uiteindelijk holistische inhoud te creëren. Daartegenover staat de onnatuurlijk aandoende trefwoorddichtheid. 

Linkbuilding is een belangrijke factor die in alle bedrijfstakken wordt gebruikt om de eigen relevantie te verhogen